Bonden Roland Blomstedt står för skötseln av Labro ängar, ett naturreservat vid Sjösaviken i Nyköping. 
Ängsmarkerna brukas med metoder som gynnar en traditionellt artrik flora och fauna, typisk för strandnära ängsmarker. 
En av metoderna för att hålla markerna öppna är att låta dem betas av boskapsdjur, i det här fallet Rolands nötkreatur. 
Ängarna slås traditionsenligt för att behålla den stora mångfalden av växter, framför allt örter och gräs.
På Labro ängar kan du bland många andra arter hitta Kungsängslilja. 
Den ornitologiskt intresserade kan skåda fågellivet från ett fågeltorn nära strandkanten.

Skötseln av Labro ängar finansieras via Länsstyrelsen i Södermanlands län med EU-stöd.