E-post:
BONDEN ROLANDSidan är under revidering

 Köp våra egna produkter!

Bonden Roland säljer KRAV-certifierat kött från egenproducerad ungnöt och mellankalv. Djuren betar på Labro ängar från vår till höst. Där skördas även en del av fodret som djuren äter under vinterhalvåret. Djuren får enbart grovfoder dvs enbart gräs och inte något spannmål.

Ungnöt och mellankalv
  • Köttet hängs i 14 dagar.
  • Köttet är finstyckat, malet, märkt och vacuumförpackat.
  • Minsta beställning är en fjärdedels djur, vilket motsvarar ca 45 kilo för ungnöt och ca 30 kilo för mellankalv.
  • En fjärdedels djur innehåller kött från fram- och bakdel.
  • OBS! Nyhet är att du betalar för det antal kilo kött som finns i köttlådan och alltså inte som tidigare för slaktvikt.

Pris inklusive moms:
150 kronor per kilo benfritt kött för ungnöt. Med ben är priset 145 kronor per kilo.

165 kronor per kilo benfritt kött för mellankalv. Med ben är priset 160 kronor per kilo.